Fakulta informatiky

Prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.

Funkcia: Profesor

Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky

Tel: +421 2 6820 3693

E-mail: peter.farkas@paneurouni.com


FarkasVyučované predmety: 

  • Aplikované algoritmy v IKT
  • Aplikované algoritmy vo forenzike a bioinformatike
  • Seminár trendy v IT

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Vyučuje na FI PEVŠ a na FEI STU. V minulosti učil 6 rokov aj na FIIT STU a 4 pôsobil ako hosťujúci profesor na Fakulte počítačových a informačných systémov a matematiky na Kingston University vo Veľkej Británii .

SPOLUPRÁCA S PRAXOU

  • 1988-1990 TESLA VRÚSE a. s. Bratislava (samostatný výskumný pracovník zodpovedný za vývoj optických pamäťových systémov)
  • 1997-1998 Australian Telecommunications Research Centre (výskumník v oblasti Samoopravných kódov a bezdrôtových sietí typu LAN)
  • 2001-2007 SIEMENS PSE Slovakia, Oddelenie Mobile Systems and Services (samostatný analytik)
  • 2006-2008 Sandbridge Technologies, Inc., Tarrytown, NY 10591, USA (konzultant pre kódovanie v systémoch typu Software Defined Radio)

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Zameriava sa na Teóriu komunikácie a Teóriu kódovania ako aj ich aplikácie pri prenose, spracovaní a uchovávaní informácie. V osemdesiatych rokoch 20. st. sa mu podarilo obísť patenty a embargo na know how pri zvládnutí dekódovania samoopravných kódov v systéme CD ROM vďaka čomu sa Československo stalo prvou a jedinou krajinou vtedajšieho Východného bloku, ktoré tým zvládlo výrobu tejto technológie. Našiel niekoľko nových samoopravných kódov ktoré majú lepšiu minimálnu Hammingovu vzdialenosť medzi kódovými slovami ako iné lineárne blokové kódy s rovnakými ostatnými základnými parametrami [1-3]. V spolupráci s Doc. Ing. Martinom Rakúsom, PhD. nedávno zostrojili 5 krát rozšírené Reedove Solomonove kódy a našiel algoritmy pre ich dekódovanie [4,5]. Pomocou metód, ktoré navrhol je možné z niektorých lineárnych blokových kódov, konvolučných kódov, kódov násobkov, LDPC kódov a z turbokódov zostrojiť samoopravné kódy s translačnými vlastnosťami bez zvýšenia ich nadbytočnosti. Nedávno ich aplikoval aj na 5G LDPC kódy [6]. V spolupráci s Ing. Pavlom Lunterom zo SIEMENS PSE Slovakia návrhol CRC polynómu 11. stupňa pre ochranu hlavičky rámca protokolu E-DCH, ktorý sa stal súčasťou technických špecifikácií ETSI TS 125 427 V6.4.0 a 3GPP TS 25.427 Release 6 pre mobilnú komunikáciu. Spolu s Ing. Matúšom Turcsánym, PhD. zostrojil prvé viacrozmerné úplne komplementárne kódy [7,8]. Je autorom jednej monografie, autorom alebo spoluautorom desiatich patentov, troch kapitol v monografiách, viac ako päťdesiatich článkov vo vedeckých časopisoch a prezentoval približne sto príspevkov na konferenciách, z toho asi dvanásť vyžiadaných. Ostatnú v roku 2018 [9].

NAJVÝZNAMNEJŠIE PROJEKTY

Viedol výskumné kolektívy zo Slovenska v nasledujúcich medzinárodných projektoch financovaných Európskou komisiou: NEXWAY (Network of Excellence in Wireless Applications and Technology) FP5, 2004-2005, CRUISE (Creating Ubiquitous Intelligent

Sensing Environments) FP6, 2006-2007, WINNER Phase II (Wireless World Initiative New Radio) FP6, EC, 2006-2007. Bol zodpovedným riešiteľom ďalších medzinárodných a národných projektov financovaných rôznymi agentúrami ako napríklad: The British Council (1), The Royal Society (1), Australian Research Council (2), DAAD (1), OAAD (2), VEGA (6), APVV (3), KEGA (1), IVF (1).

Kódy pre komunikáciu so sondami v hlbokom vesmíre, VEGA 1/0477/18

Nové informačné a komunikačné technológie pre budúcu informačnú infraštruktúru, APVV-19-0436

FUNKCIE

2005-2006 bol predsedom Komisie pre koordináciu konferencií v IEEE Región 8 (Európa, Afrika, Blízky východ a Rusko). Jedno funkčné obdobie bol predsedom Československej sekcie IEEE a jedno predsedom senátu FEI STU. V súčasnosti je predsedom Národného komitétu URSI C. Okrem toho je členom vedeckých rád PEVŠ a FI PEVŠ, a komisií pre doktorandské štúdium na FEI STU a FIT ČVUT v Prahe v program Informatika.

OCENENIA

V roku 2003 bol vymenovaný za SIEMENS VIP za svoje inovačné návrhy a udelené patenty. V roku 2004 získal spolu so svojim doktorandom Ing. Matúšom Turcsánym, PhD. Werner von Siemens Excellence Award za výskumnú prácu.

Najvýznamnejšie publikácie:

[1] P. Farkas and K. Bruhl, “Three best binary linear block codes of minimum distance fifteen,” in IEEE Transactions on Information Theory, vol. 40, no. 3, pp. 949-951, May 1994

[2] M. Janosov, M. Husak, P. Farkas and A. G. Armada, “New [47,15,16] Linear Binary Block Code,” in IEEE Transactions on Information Theory, vol. 54, no. 1, pp. 423-424, Jan. 2008

[3] P. Fizel’ and P. Farkaš, “New [52, 18, 16] Linear Binary Block Code,” in IEEE Transactions on Information Theory, vol. 57, no. 4, pp. 2252-2253, April 2011

[4] M. Rakús, P. Farkaš, T. Páleník and A. Daniš, “Five Times Extended Reed-Solomon Codes Applicable in Memory Storage Systems,” in IEEE Letters of the Computer Society, vol. 2, no. 2, pp. 9-11, 1 June 2019

[5] P. Farkaš, M. Rakús Decoding of five times extended Reed Solomon codes, Computing and Informatics, vol. 39, no. 6, 2020, pp. 1311-1335

[6] P. Farkaš, M., Rakús, T., Páleník, ” A New Technique for Incorporating RLL Properties into 5G LDPC Codes Without Additional Redundancy,” Wireless Pers Commun 119, (2021), pp.749–762

[7] P. Farkas and M. Turcsany, “Two-dimensional orthogonal complete complementary codes,” SympoTIC’03. Joint 1st Workshop on Mobile Future and Symposium on Trends in Communications, 2003, pp. 21-24

[8] M. Turcsany and P. Farkas, “Three-dimensional orthogonal complete complementary codes,” SympoTIC ’04. Joint 1st Workshop on Mobile Future & Symposium on Trends In Communications (IEEE Cat. No.04EX877), 2004, pp. 98-101

[9] P. Farkaš, “Can an Artificial Intelligence and Machine Learning Application Support Democracy in the Future? “, Keynote at: Communication & ICT for Social Change, Inter-University Centre Dubrovnik, Croatia, Sep 3-5, 2018