Fakulta informatiky

Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.

Funkcia: Profesor

Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky

Tel: Tel: +421 2 6820 3636

E-mail: stefan.kozak@paneurouni.com


KozakVyučované predmety: 

  • Modelovanie podnikových systémov
  • Procesné riadenie
  • Kontroling
  • Diplomový projekt II.

Najvýznamnejšie publikácie: 

Kozák, Štefan.: Simple robust selftuning controller. In Journal Applied Mathematics and Computation, vol. 70, 1995, No.2-3, s. 203-214.UK, (ADC, 2012 IF=1.454, A-kategória)

Hejdiš, J., Kozák, Š., Juráčková, Ľ.: Self-tuning controllers based on orthonormal functions. In Journal Kybernetika, vol. 36, 2000, No. 4, s. 477-491. Czech Republic, (ADC, 2012 IF= 0.619, A-kategória)

Spišiak, Michal – Kozák, Štefan: Nonlinear Predictive Control Based on Artificial Neural Networks.In Journal Neural network world. – Praha (Česká republika – ISSN 1210-0552. – Vol. 14, č. 3-4 (2004), s. 247-260, (ADC, 2012 IF 2012= 0.646, A-kategória)

Kozak, Stefan et al. : Advanced information system for safety-critical processes. In Journal Computing and Informatics, 33. s. 1356—1376, (ADC, 2014 IF=0.454, A-kategória)

Kozak, Stefan, Stevek, Juraj : Improved Piecewise Linear Approximation of Nonlinear Functions in Hybrid Control, In Proceedings of 18th IFAC World Congress, August 28 – September 2, 2011, Milano, Italy, A- kategória)