Fakulta masmédií

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Funkcia: Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Pracovisko: Fakulta masmédií

Tel: +421 2 682 03 643

E-mail: ludovit.hajduk@paneurouni.com