Fakulta masmédií

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Funkcia: Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Pracovisko: Fakulta masmédií

Tel: +421 2 682 03 643

E-mail: ludovit.hajduk@paneurouni.com


Hajduk

Prorektor pre vedu, výskum a grantovú politiku PEVŠ.

Garant študijného odboru Mediálne a komunikačné štúdiá (magisterské, doktorandské štúdium a práva FM PEVŠ pre udeľovanie titulu docent a profesor). Vedecky a pedagogicky pôsobil na Universität Salzburg (Rakúsko), Polytechnic University Leiria (Portugalsko), Zhejiang University Ningbo (Čína), BTU Cottbus (Nemecko) a na ďalších prestížnych výskumných pracoviskách. Venuje sa problematike filozofie, metodológie a etiky v aplikáciách na konkrétne mediálne a manažérsko-marketingové skúmania. Je členom významných  vedeckých rád a riešiteľom výskumných projektov doma a v zahraničí.