Fakulta masmédií

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

Funkcia: Docent, vedúci ústavu

Pracovisko: Ústav mediálnej tvorby

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Štvrtok: 11:45 – 13:45
Tel: +421 2 6820 3650


Kasarda