Fakulta masmédií

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

Funkcia: Docent, vedúci ústavu

Pracovisko: Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Pondelok 10,30 – 11,30; Streda 12,00 – 13,00, č dv. 218.
Tel: +421 2 6820 3650


Kasarda