Fakulta masmédií

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

Funkcia: Docent, vedúci ústavu

Pracovisko: Ústav mediálnej tvorby

Utorok: 8:30 – 9:20, č.d. 224
Štvrtok: 9:30 – 11:00
Tel: +421 2 6820 3650


Kasarda