Fakulta masmédií

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

Funkcia: Docent, vedúci ústavu

Pracovisko: Ústav mediálnej tvorby

Tel: +421 2 6820 3650


Kasarda