Fakulta Masmédií

doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

Funkcia: Docent, vedúci

Pracovisko: Ústav reklamy

Tel: +421 2 6820 3650

E-mail: stanislav.bencic@paneurouni.com