Fakulta masmédií

doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

Funkcia: Docent

Pracovisko: Ústav mediálnych štúdií

Pondelok: 14:15 – 15:15, č.d. 224
Utorok: 13:30 – 14:30
Tel: +421 2 6820 3650

E-mail: stanislav.bencic@paneurouni.com


Stanislav Benčič