Fakulta masmédií

prof. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

Funkcia: Profesor, garant

Pracovisko: Ústav dizajnu médií

Konzultačné hodiny: streda 13:30 – 15:30 hod., č. d. 224
Tel: +421 2 6820 3650

E-mail: stanislav.bencic@paneurouni.com


Stanislav Benčič

Vyučované predmety:

Názov predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Aplikovaný marketing Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Ekonomika a podnikanie Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Marketing I, II Mediálna komunikácia I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Marketing kultúry Masmediálna a marketingová komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá
Marketingový manažment Masmediálna a marketingová komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá
Odborná komunikácia       v cudzom jazyku Masmediálna komunikácia III. Masmediálne štúdiá
Medzinárodný marketing Masmediálna a marketingová komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá

 

Vedecké zameranie:

Predmetom odborného záujmu je medialingvistika a marketingová (cudzojazyčná, odborná)  komunikácia. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje komunikačným, marketingovým a jazykovým kompetenciám v médiách, v cestovnom ruchu a v medzinárodných vzťahoch.

Bol zapojený do viacerých medzinárodných projektov, zameraných na marketing a cudzojazyčné vzdelávanie. Prednášal a viedol semináre aj v zahraničí (Francúzko, Rakúsko, Chorvátsko, Poľsko, Kazachstan, Česká republika).

V súčasnosti sa venuje jazykovej expertíze a interpretácii textu.

 

Najvýznamnejšie publikácie:

  • Ekonomika, manažment a marketing cestovného ruchu

 ADE Amirova, S. A., Mirza, N. K., Magzumova, Nazira Kajrolovna, Benčič, Stanislav. Theoretical analysis of professional-Pedagogical competence of the manager. PEVŠ 2019ADE0015 In: Habaršy. Alma-Ata: Kazakh National Pedagogical University after Abai, 2019, Roč. 63, č. 3, s. 149-155 [tlačená forma] [online]. ISSN 1728-5496. [ruština]

 ADM Vechkinzova, Elena, Benčič, Stanislav, Ulybyshev, Dmitriy, Zhailauov, Yerban, Petrenko, Yelena. Evaluation of regional innovation systems performance using Data Envelopment Analysis (DEA) [elektronický dokument]. DOI 10.9770/jesi.2019.7.1(35). PEVŠ 2019ADM0019 In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center, 2019, Roč. 7, č. 1, s. 498-509 [online]. ISSN (online) 2345-0282. http://jssidoi.org/jesi/uploads/issues/Entrepreneurship_and_Sustainability_Issues_Vol7_No1_print.pdf. [angličtina]

 ADM Petrenko, Elena S., Benčič, Stanislav, Koroleva, Anna A. Digital business in the cyber economy: The organization of production and distribution based on the breakthrough technologies of industry 4.0. DOI 10.1007/978-3-030-31566-5_2. PEVŠ 2019ADM0036 In: Contributions to Economics. [s.l.]: Springer Nature, 2019, s. 11-17 [tlačená forma]. ISSN 1431-1933. [angličtina]

ADM Pritvorova, Tatуana, Temirbyeva, Dinara, Petrenko, Yelena, Benčič, Stanislav. Income distribution peculiarities of households with children: a case study [elektronický dokument]. DOI 10.9770/jesi.2020.7.4(23). PEVŠ 2020ADM0006 In: Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center, 2020, Roč. 7, č. 4, s. 2924-2939 [online]. ISSN (online) 2345-0282. [angličtina]

ADM Denisov, I., Petrenko, Y., Koretskaya, I., Benčič, Stanislav. The gameover in universities education management during the pandemic covid19: Challenges to sustainable development in a digitalized environment [elektronický dokument]. PEVŠ ID-417522 In: Sustainability. Bazilej: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, Roč. 13, art. no. 7398, s. 1-23 [online]. ISSN (online) 2071-1050. [angličtina]

BCI1 Kultúrny cestovný ruch v teórii a praxi / Stanislav Benčič. – 1. vyd. – Praha : Vysoká školacestovního ruchu a teritoriálních studií, 2010. – 91 s. [4,5 AH]. – ISBN 978-80-254-7254-5. [Benčič, Stanislav (100%)]

AFC Benčič, Stanislav, Kitsay, Yuliana Y., Karbekova, Aziza B., Giyazov, Aidarbek. Specifics of building the digital economy in developed and developing countries [elektronický dokument]. DOI 10.1007/978-3-030-29586-8_5. PEVŠ 2020AFC0021 In: Digital Economy: Complexity and Variety vs. Rationality. Heidelberg: Springer Nature. Springer International Publishing AG, 2020, s. 39-48 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-3-030-29585-1. ISBN (online) 978-3-030-29586-8. [angličtina]

AAB  Kultúrny turizmus / Stanislav Benčič. – [1. vyd.]. – Bratislava : Progressus Slovakia, 2007. -98 s. [4,9 AH]. – ISBN 978-80-969642-2-2.[Benčič, Stanislav (100%)]

  • Mediálna (politická, interkultúrna, marketingová a interpersonálna) komunikácia

 ADF Benčič, Stanislav. Intercultural competences for media and communication workers. PEVŠ 2018ADF0032 In: Media journal: vedecký magazín o médiách a spoločnosti. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2018, Roč. 6, č. 2, s. 43-48 [tlačená forma] [online]. ISSN 2585-9919. https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/mediajourna_2_2018_print2.pdf. [angličtina]

AED Benčič, Stanislav. Uplatnenie jazykovej expertízy v mediálnom priestore = Application of language expertise in the media sphere. PEVŠ ID-314659 In: Marketingová komunikácia, médiá, reklama: zborník vedeckých štúdií z histórie a teórie marketingovej komunikácie, médií a reklamy. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 98-115 [online]. ISBN 978-80-223-5154-6. [slovenčina]

AAB  Mediálne a edukačné reflexie plurilingvizmu a multikultúry / Stanislav Benčič. – [1. vyd.]. -Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2017. – 133 s.[6,6 AH]. – ISBN 978-80-8118-193.

[Benčič, Stanislav (100%)

AEC Výklad multikultúrneho pojmoslovia = Explication des termes liés aux notions

multiculturelles / Stanislav Benčič. strana: 5 In: Ianua ad linguas hominesque reserata II : vedecké monografie : príspevky z vedeckej diskusie. – Paris : Asiathéque – Maison des langues du Monde, 2009. – ISBN 9782915255966. -P. 9-30. [Benčič, Stanislav (100%)]

ADE6 Obrazovanja na manjinskim jezicima u Slovačkoj u družstevnom (političkom) kontekstu /Stanislav Benčič.In: Pedagogijska istraživanija. – ISSN 1334-7888. – Vol. 8, no. 1 (2011), s. 117-122.[Benčič, Stanislav (100%)]

ADE Professional thinking of psychologists in the studying of the subject of psychology / N.K. Magzumova, S. Benčič, Zh. M.Tentekbayeva. In: Vestnik Karagandinskogo universiteta. Serija Istorija. Filosofija. – ISSN 0142-0843 ; 2518-198X (online). – No. 1(81) (2016), s. 167-173.[Magzumova, N.K. (34%) – Benčič, Stanislav (33%) – Tentekbayeva, Zh. M.]

 

Ďalšie aktivity a informácie:

Pôsobil ako novinár, profesionálny člen činohry, spevák, sprievodca cestovného ruchu, tlmočník a prekladateľ.  V súčasnosti je recenzentom odborných prác v prestížnych zahraničných vydavateľstvách a pracuje ako vedecký pracovník a prednášateľ v medzinárodnom rozsahu (Veľká Británia, Rusko, Rakúsko, Kazachstan), jeho autorské a spoluautorské práce sú citované v prestížnych vedeckých časopisoch vo viacerých krajinách sveta.