Fakulta masmédií

Jozef Bohunický, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny: utorok 13:00 – 15:00 hod., č. d. 221
Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: jozef.bohunicky@paneurouni.com


Novinár je ten, ktorý má právo a povinnosť pýtať sa.

Na konkurze na miesto redaktora v Slovenskej televízii v roku 1991 sa ma pýtali, prečo chcem robiť toto povolanie. Napadlo mi všeličo. Pozlátko popularity, aj dobrý zárobok (v tom čase). Predsa len, najsilnejšie som vnímal, že novinár má neuveriteľné postavenie v spoločnosti, pretože aj keď sa to niekomu nemusí páčiť, musí uznať, že novinári sú tu na to, aby sa pýtali, aby hľadali súvislosti, zmysel… A tak som napísal, že novinár je ten, ktorý  má právo a povinnosť pýtať sa.

Prešlo takmer tridsať rokov a za ten čas som vystriedal prácu v rôznych novinárskych aj nenovinárskych povolaniach. Stál som pred kamerou ako televízny redaktor a moderátor, dnes ešte občas ako scenárista a režisér publicistiky. V Radiu Slovakia international, čo je zahraničný okruh Slovenského rozhlasu, sa prihováram krajanom v zahraničí. Právo pýtať sa si stále zachovávam, aj keď len na „polovičný“ úväzok. Doktorandské štúdium som začal až v čase, keď som mal pocit, že v médiách som už všetko zažil. Nepredpokladal som, že praktické skúsenosti budú ako domino postupne zapadať do štruktúry teoretických múdrostí obsiahnutých v predchádzajúcich výskumoch a že škola vám, okrem titulu, pomôže porozumieť svetu, pomôže systematizovať vaše skúsenosti aj s osobným prívlastkom dobré, či zlé. Život nebýva jednoduchý, ani čierno biely – týka sa to aj toho mediálneho. Ak chceme chápať súčasnosť musíme poznať minulosť. Fakty si „vygúglime“ jednoducho, ale súvislosti…. súvislosti sú problém. Denne sa o tom presviedčam, keď som konfrontovaný so žurnalistickými celkami v rôznych médiách.  Sú zväčša dôkazom skvelej práce s vyhľadávaním informácií, menej overovaním a často bez hlbšieho zamyslenia, prečo je to tak na základe faktov a skúseností (nemyslím konšpiratívno-manipulatívne konštrukcie).  Predmety, ktoré vyučujem nie sú ľahké. Teória médií a žurnalistiky je práve o súvislostiach mediálneho sveta – teoretických. Zaujímavé sa stanú v momente, keď si do teórie dosadíme konkrétnu prax. Vtedy sa môžu stať semaforom, ktorý nás bezpečne povedie mediálnym svetom. Napríklad aj vtedy keď sa dostanete do konfliktu s  prostredím, ktoré nie vždy oceňuje poznanie.