Fakulta Masmédií

Mgr. Ivan Sečík, CSc.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav mediálnych štúdií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Štvrtok: 11:00 – 12:00
Tel: +421 26820 3648

E-mail: ivan.secik@paneurouni.com