Fakulta masmédií

Mgr. Ivan Sečík, CSc.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav mediálnych štúdií

Štvrtok: 11:00 - 12:00, č.d. 221
Tel: +421 26820 3648

E-mail: ivan.secik@paneurouni.com