Fakulta masmédií

Mgr. Ján Paukovic, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav dizajnu médií

Utorok: 12:45 – 13:45, č.d. 225 / FM Tematínska
Tel: +421 2 68203 649

E-mail: jan.paukovic@paneurouni.com


Vyučované predmety:

Názov predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Typografia a dizajn I Dizajn médií I. Dizajn médií
Typografia a dizajn II Dizajn médií I. Dizajn médií
Typografia a grafický dizajn I Dizajn médií I. Dizajn médií
Typografia a grafický dizajn II Dizajn médií I. Dizajn médií
Typografia a dizajn III Dizajn médií II. Dizajn médií

 

Vedecké zameranie:

Oblasť vedného a profesného záujmu je vizuálna komunikácia, vizuálna semiotika a kreatívna dizajnérska činnosť. V publikačnej činnosti sa venuje interpretácii vizuálnych znakov v kontexte komunikácie, a používaniu a tvorbe dizajnérskych produktov v digitálnej, printovej alebo priestorovej forme.
Počas doktorandského štúdia pol roka stážoval na Malajzijskej univerzite MMU (Multimedia University – Malaysia), kde sa venoval rozdielom v interpretácii vizuálnych znakov všeobecného užitia na základe rozdielov v kultúrnom pozadí participantov.  Okrem Malajzie ako pedagóg hosťoval napríklad na Instituto Technológico de Santo Domingo v Dominikánskej Republike.

 

Najvýznamnejšie publikácie:

PAUKOVIC, J. 2021. Visual deception: impact, interpretation, and categorization of the pictorial parts of a hoax. In: Marketing identity 2.0. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – v tlači.

PAUKOVIC, J. 2018. Otázka autorstva a symbolika v tvorbe loga – cesta ku kvalitnejšiemu vizuálu. In: Media journal: vedecký magazín o médiách a spoločnosti. Bratislava: Paneurópska vysoká škola. – ISSN 2585-9919. – Roč. 6, č. 2 (2018), s. 82-91

PAUKOVIC, J. 2018. História a vývoj formy a obsahu informačnej grafiky. In:  Media journal: vedecký magazín o médiách a spoločnosti. Bratislava: Paneurópska vysoká škola. – ISSN 2585-9919. – Roč. 6, č. 1 (2018), s. 40-53

PAUKOVIC, J. 2017. Interpretácia interpersonálnej komunikácie v nových médiách. In: MedIN 2017: zborník z 1. ročníka študentskej vedeckej konferencie. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline.  ISBN 978-80-554-1451-5, s. [1-12]

PAUKOVIC, J. 2016. Manipulácia pomocou vizuálnych stimulov. In: Médiá – moc – manipulácia. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2016.  ISBN 978-80-89453-28-3, s. 263-282 [CD-ROM]

 

Ďalšie aktivity a informácie:

Je majiteľom a kreatívnym riaditeľom dizajnérskeho štúdia The Twentytwo a držiteľom jedného z najprestížnejších svetových ocenení za obalový dizajn – Pentaward.  Od začiatku kariéry dizajnéra pracoval na projektoch pre viac ako šesťdesiat firiem a značiek z rôznych krajín Európy, pričom medzi
najvýznamnejšie spolupráce patria medzinárodné značky ako:  Mercedes-Benz, Kooperativa – Vienna Insurance Group, Avis, Payless Car Rental, Performics alebo McCarter.

Osobnostné predpoklady pedagóga: Dlhoročným spôsobom práce a to simultánnym nasadením na projektoch viacerých medzinárodných značiek naraz, si vybudoval osobnostné predpoklady ako odolnosť voči tlaku, workoholizmus, rýchla technologická adaptácia, zodpovednosť a komunikatívnosť.