Fakulta masmédií

Mgr. Monika Babičová

Funkcia: Referentka pre bakalárske a magisterské štúdium

Pracovisko: Študijné oddelenie

Miestnosť: 201
Tel: +421 2 6820 3613

E-mail: monika.babicova@paneurouni.com