Fakulta masmédií

PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD.

Funkcia: Prodekanka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu

Tel: +421 2 68203 645

E-mail: yvonne.vavrova@paneurouni.com