Fakulta masmédií

PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD.

Funkcia: Odborná asistentka

Pracovisko: Ústav dizajnu médií

streda 11.00 – 12.30 dohodnúť sa mailom 1 deň vopred
Tel: +421 2 682 03 645

E-mail: yvonne.vavrova@paneurouni.com