Fakulta masmédií

PhDr. Miriama Mikulková PhD.

Funkcia: Referentka pre doktorandské štúdium, vzdelávacie programy MBA a LL.M.

Pracovisko: Študijné oddelenie

Miestnosť: 107
Tel: +421 2 6820 3621

E-mail: miriama.mikulkova@paneurouni.com; education@paneurouni.com