Fakulta masmédií

PhDr. Miriama Mikulková PhD.

Funkcia: Referentka pre doktorandské štúdium a rigorózne konanie

Pracovisko: Študijné oddelenie

Miestnosť: 107
Tel: +421 2 6820 3621

E-mail: miriama.mikulkova@paneurouni.com