Fakulta Masmédií

PhDr. Richard Keklak, PhD.

Funkcia: Prodekan pre bakalárske, magisterské štúdium a vonkajšie vzťahy

Pracovisko: Dekanát

Tel: +421 2 6820 3648

E-mail: richard.keklak@paneurouni.com


Richard Keklak