Fakulta masmédií

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

Funkcia: Profesorka, dekanka

Pracovisko: Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Tel: +421 2 6820 3612

E-mail: iveta.radicova@paneurouni.com


Iveta Radičová