Fakulta práva

PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.

Funkcia: Prodekanka pre bakalárske štúdium a magisterské štúdium a zahraničné vzťahy

Pracovisko: Dekanát FP PEVŠ

Miestnosť 2.09
Konzultačné hodiny: piatok 13.30-14.30
Tel: +421 2 4820 8817

E-mail: lilla.garayova@paneurouni.com