Fakulta práva

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Funkcia: Vedúci oddelenia, docent

Pracovisko: Oddelenie ústavného práva a štátovedy

Miestnosť č. 2.33
E-mail: boris.balog@paneurouni.com