Fakulta práva

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Funkcia: Vedúci oddelenia, docent

Pracovisko: Oddelenie ústavného práva a štátovedy

Miestnosť 2.10
Konzultačné hodiny:
streda 12.45 - 13.30
štvrtok 11.55 - 12.40
Tel: +421 2 4820 8855

E-mail: boris.balog@paneurouni.com