Fakulta práva

doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.

Funkcia: Docent

Pracovisko: Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť č. 2.41
Konzultačné hodiny: Streda 12:30 -13:25
E-mail: bronislava.pavelkova@paneurouni.com