Fakulta práva

doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.

Funkcia: Docent

Pracovisko: Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť č. 2.41
Konzultačné hodiny: pondelok 11.30 - 12.30
Tel: +421 2 4820 8843

E-mail: bronislava.pavelkova@paneurouni.com