Fakulta práva

doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M.

Funkcia: Docent

Pracovisko: Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.27
Konzultačné hodiny: štvrtok 14.15 - 15.15
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: katarina.chovancova@paneurouni.com


Chovancová