Fakulta práva

doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M.

Funkcia: Docent

Pracovisko: Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.25
E-mail: katarina.chovancova@paneurouni.com


Chovancová