Fakulta práva

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M

Funkcia: Dekanka Fakulty práva PEVŠ

Pracovisko: Dekanát FP PEVŠ

Miestnosť 2.05
Tel: +421 2 4820 8816

E-mail: dekan.fp@paneurouni.com