Fakulta práva

doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., LL.M.

Funkcia: Poverená tajomníčka ústavu, docent

Pracovisko: Oddelenie trestného práva, kriminalistiky kriminológie

Miestnosť 2.31
Konzultačné hodiny: utorok 09.00 - 11.00
Tel: +421 2 4820 8812

E-mail: marcela.tittlova@paneurouni.com