Fakulta práva

doc. JUDr. Marcela Tittlová, PhD.

Funkcia: Odborný asistent, poverený tajomník ústavu

Pracovisko: Oddelenie trestného práva, kriminalistiky kriminológie

Miestnosť 2.31
Tel: +421 2 4820 8812

E-mail: marcela.tittlova@paneurouni.com