Fakulta práva

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.

Funkcia: Vedúci ústavu

Pracovisko: Ústav verejného práva

Miestnosť 2.33
Konzultačné hodiny: pondelok 10.00 - 11.00
Tel: +421 2 4820 8833

E-mail: peter.polak@paneurouni.com