Fakulta práva

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.

Funkcia: Vedúci oddelenia, profesor

Pracovisko: Oddelenie európskeho práva

Miestnosť 2.11
Konzultačné hodiny
pondelok 11:00 - 12:00
Tel: +421 2 4820 8856

E-mail: michael.siman@paneurouni.com


Siman