Fakulta práva

doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.

Funkcia: Vedúci oddelenia, docent

Pracovisko: Oddelenie európskeho práva

Miestnosť 2.09
Tel: +421 2 4820 8856

E-mail: michael.siman@paneurouni.com


Siman