Fakulta práva

doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.

Funkcia: Prodekan pre študijný program „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“ a pre zahraničnú spoluprácu

Pracovisko: Oddelenie európskeho práva

Miestnosť 2.11
Tel: +421 2 4820 8856

E-mail: michael.siman@paneurouni.com


Siman