Fakulta práva

prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

Funkcia: profesor

Pracovisko: Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia

Miestnosť 2.08
Tel: +421 2 4820 8865

E-mail: peter.potasch@paneurouni.com