Fakulta práva

JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

Funkcia: Vedúci oddelenia, odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie medzinárodného práva súkromného

Miestnosť 2.11
Tel: +421 2 4820 8817

E-mail: andrea.erdosova@paneurouni.com


Erdosova