Fakulta práva

JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.

Funkcia: Poverená tajomníčka ústavu

Pracovisko: Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť 2.18
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: andrea.vitkoova@paneurouni.com