Fakulta práva

JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie dejín štátu a práva

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: vitkoova@szm.sk