Fakulta práva

JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť 2.18
Konzultačné hodiny: pondelok 10.30 - 11.30
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: andrea.vitkoova@paneurouni.com