Fakulta práva

JUDr. Dalibor Vyhnálik, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav súkromného práva

Miestnosť č. 2.41
Konzultačné hodiny: po dohode mailom