Fakulta práva

JUDr. Ing. Dominika Moravcová, MBA

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť č. 2.27
Konzultačné hodiny: pondelok 10:00 - 11:00
E-mail: dominika.moravcova@paneurouni.com