Fakulta práva

JUDr. Ingrid Zajacová

Funkcia: Poverená tajomníčka ústavu

Pracovisko: Ústav súkromného práva

Miestnosť 2.39
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: ingrid.zajacova@paneurouni.com