Fakulta práva

JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť 2.18
Konzultačné hodiny: streda 15.00 - 16.00
Tel: +421 2 4820 8809

E-mail: daniel.kroslak@paneurouni.com