Fakulta práva

JUDr. Mgr. Jana Záhorčáková

Funkcia: Vedúca

Pracovisko: Fakulta práva

Tel: +421 2 4820 8836

E-mail: jana.zahorcakova@paneurouni.com
studijne.oddelenie@paneurouni.com