Fakulta práva

JUDr. Monika Vranková, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť č. 2.27
Konzultačné hodiny: na základe emailovej dohody
Tel: 02/ 48 20 88 28

E-mail: monika.vrankova@paneurouni.com