Fakulta práva

JUDr. Radka Kopčová, PhD., LL.M.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav súkromného práva

Miestnosť č. 2.39
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: radka.kopcova@paneurouni.com