Fakulta práva

JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia

Miestnosť 2.37
Konzultačné hodiny: streda 13.20 - 14.20
Tel: +421 2 4820 8852

E-mail: rastislav.kassak@paneurouni.com