Fakulta práva

JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia

Miestnosť č. 2.37
E-mail: rastislav.kassak@paneurouni.com