Fakulta práva

Miroslava Švaňová

Funkcia: Tajomníčka fakulty, asistentka dekanky

Pracovisko: Sekretariát dekana

Miestnosť 2.04
Tel: +421 2 4820 8816

E-mail: miroslava.svanova@paneurouni.com