Fakulta práva

Miroslava Švaňová

Funkcia: Referentka pre bakalárske a magisterské štúdium

Pracovisko: Fakulta práva

Miestnosť 0.05
Tel: +421 2 4820 8824

E-mail: miroslava.svanova@paneurouni.com