Fakulta práva

PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.

Funkcia: Vedúca oddelenia, odborný asistent

Pracovisko: Oddelenie právnej komunikácie v cudzích jazykoch

Miestnosť 2.16
Konzultačné hodiny:
pondelok 10.00 - 11.00
štvrtok 10.00 - 11.00
Tel: +421 2 4820 8831

E-mail: zuzana.kurucova@paneurouni.com


Kurucová