Fakulta práva

PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav verejného práva

Miestnosť 2.37
Konzultačné hodiny: utorok 15.00 - 16.00
Tel: +421 2 4820 8852

E-mail: igor.dobos@paneurouni.com