Fakulta práva

JUDr. Rebecca Lilla Hassanová, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť 2.27
Tel: +421 2 4820 8853


Ústav verejného práva

Dejiny diplomacie

Medzinárodné verejné právo; Medzinárodné vzťahy.

Zoznam publikácii:

Hassanová, R. L. Realita alebo ilúzia? Právo ozbrojených konfliktov dnešného sveta: Konflikt na Kryme. In: Interpolis 18. Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2019. ISBN 978-80-557-1536-0. Str. 92-96.

Hassanová, R. L. Vplyv technologického vývoja na právo ozbrojených konfliktov. In: Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie Vplyv moderných technológií na právo. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2019. ISBN 978-80-8152-728-9. Str. 78-86.

Hassanová, R. L. Právo ozbrojených konfliktov a environmentálne katastrofy. In: Paneurópske právnické listy. Ročník II. Číslo 1. 2019. ISSN 2644-450X.

Hassanová, R.L. Vplyv Brexitu na voľný pohyb osôb. In: Voľný pohyb osôb a vnútorný trh Európske únie II. Vedecký zborník Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva. Vydavateľstvo EUROIURIS. 2019. ISBN 978-80-89406-26-5. str. 85-96.

Hassanová, R.L. Právo na alternatívy „offline“ a ochrana osobných údajov. In:  Paneurópske právnické listy. Ročník III. Číslo 1. 2020. ISSN 2644-450X.

Hassanová, R.L. Zodpovednosť medzinárodných organizácií s ohľadom na Návrh článkov Komisie pre medzinárodné právo. In: Bulletin Slovenskej advokácie. Ročník XXVI. Číslo 7-8. 2020. ISSN 1335-1079. str. 21-27.

Hassanová, R.L. Protection of Children under International Law. In: Central and Eastern European Legal Studies. Vol. 1/2020. ISSN 2310-2705.

Hassanová, R.L. Criminal responsibility and child soldiers in International law. In: Slovak Yearbook of International Law.Vol. X (2020).

Pôsobím aj na: Ferenc Madl Institute of Comparative Law v Budapešti.