Fakulta práva

PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.

Funkcia: Tajomníčka ústavu

Pracovisko: Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť 2.25
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: lilla.garayova@paneurouni.com