Fakulta práva

JUDr. Rebecca Lilla Hassanová

Funkcia: Poverená tajomníčka ústavu

Pracovisko: Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť 2.27
Tel: +421 2 4820 8853