Fakulta práva

PhDr. Roland Pavlík, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín

Miestnosť č. 2.19
Konzultačné hodiny: na základe emailovej dohody
Tel: 02/ 48 20 88 28

E-mail: roland.pavlik@paneurouni.com