Fakulta práva

prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.

Funkcia: Vedúci ústavu, profesor 

Pracovisko: Ústav súkromného práva

Miestnost c. 2.39
Konzultačné hodiny: pondelok 15.00 - 16.00
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: anton.dulak@paneurouni.com