Fakulta práva

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.

Funkcia: Vedúci oddelenia, profesor

Pracovisko: Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

E-mail: dalibor.jilek@paneurouni.com


Jílek