Fakulta práva

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.

Funkcia: Vedúci oddelenia, profesor

Pracovisko: Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.27
Konzultačné hodiny: štvrtok 08.20 - 09.20
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: dalibor.jilek@paneurouni.com


Jílek

Seznam vyučovaných předmětů:

  1. Mezinárodní právo veřejné
  2. Mezinárodní humanitární právo
  3. Mezinárodní a evropské azylové právo
  4. Mezinárodní a evropská ochrana lidských práv

Zaměření vědecké práce: historie mezinárodního práva, mezinárodní ochrana lidských práv, práva dítěte v mezinárodním právu, mezinárodní uprchlické právo, mezinárodní humanitární právo

Vybrané publikace období:

JÍLEK, Dalibor. Cultural Property in the Laws of War (1863-1907). In: Czech Yearbook of Public & Private International Law, Prague, 2020, Vol. 11, s. 281-295. (ISBN 978-80-87488-38-6; ISSN 1805-0565).

JÍLEK, Dalibor a kol. Právní postavení nezletilého uprchlíka. Praha: Leges, 2019, 230 s. (ISBN 978-80-7502-336-0).

JÍLEK, Dalibor. Court of Peers Lost in Time. In: Czech Yearbook of Public & Private International Law, Prague, 2019, Vol. 10, s. 167-181. (ISBN 978-80-87488-34-8; ISSN 1805-0565).

JÍLEK, Dalibor. Czechoslovakia: Certificates and Passports of Refugees (1918-1930). In: Czech Yearbook of Public & Private International Law, Prague, 2018, Vol. 9, s. 38-66. (ISBN 978-80-87488-26-3; ISSN 1805-0565).

JÍLEK, Dalibor, MICHALIČKOVÁ, Jana. Personal Status of Refugees: The Original International Solution. In: Yearbook of Public & Private International Law, Prague, 2017, Vol. 8, s. 79-106 (ISBN 978-80-87488-29-4; ISSN 1805-0565).

JÍLEK, Dalibor, MICHALIČKOVÁ, Jana. The Conceptual Role of Habitual Residence. In: Czech Yearbook of Public & Private International Law, Prague, 2016, Vol. 7 s. 101-136. (ISBN 978-80-87488-26-3; ISSN 1805-0565).

JÍLEK, Dalibor, MICHALIČKOVÁ, Jana. Ruští a arménští uprchlíci a jejich status personae. JÍLEK, Dalibor, Pořízek, Pavel (eds.). Ročenka uprchlického a cizineckého práva, 2016, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, s. 274-309. ISBN 978-80-7552-905-3 (brož. Wolters Kluwer ČR, a.s.); ISBN 978-80-7552-906-0 (pdf. Wolters Kluwer ČR, a.s.); ISBN 978-80-87949-62-7 (brož. Kancelář veřejného ochránce práv, Brno); ISBN 978-80-87949-63-4 (pdf. Kancelář veřejného ochránce práv, Brno), (s. 652)

JÍLEK, Dalibor. Vzdělání a respekt k lidským právům. In: JÍLEK, Dalibor, ČECHOVÁ, Irena (eds.). Aktuální otázky ochrany práv dětí. Informování dětí o jejich právech. Brno: Česko-britská o.p.s., 2017, první vydání, s. 19-69. ISBN-978-80-905598-3-7

JÍLEK, Dalibor, Výchova a trest v trestním právu mládeže. In:  JÍLEK, Dalibor, ČECHOVÁ, Irena (eds.). Společnost přátelská k dětem v obtížích. Brno: Česko-britská, 2016, s. 14-46. ISBN 978-80-905598-2-0. (počet slov: 14 505)

JÍLEK, Dalibor, POŘÍZEK, Pavel (eds.). Aktuální právní problémy azylového a cizineckého práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 512 stran. ISBN 978-80-7552-364-8 (brož. Wolters Kluwer ČR, a.s.), ISBN 978-80-7552-365-5 (pdf. Wolters Kluwer, ČR, a.s.), ISBN 978-80-87949-36-8 (brož. Kancelář veřejného ochránce práv, Brno), ISBN 978-80-87949-35-1 (pdf., Kancelář veřejného ochránce práv, Brno)

Jiné mezinárodní aktivity

1994- doposud, Stálý rozhodčí soud zřízený podle Úmluvy o pokojném urovnávání mezinárodních sporů z roku 1899, Haag, člen české skupiny

1998-2004, Poradní výbor zřízený podle Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin z roku 1998, Rada Evropy, Štrasburk (první mandát), člen

2002-2007, Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti, Rada Evropy, Štrasburk (první mandát), člen

2006-2010, Poradní výbor zřízený podle Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin z roku 1998, Rada Evropy, Štrasburk (druhý mandát), člen

2008-2012, Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti, Rada Evropy, Štrasburk (druhý mandát), člen

2010-2016, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě-OBSE (OBSE), Varšava, expert mechanismu lidské dimenze

2012, Evropská unie, ochrana příslušníků národnostních menšin (zpráva – Srbsko), expert

2013-2017, Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti, Rada Evropy, Štrasburk (třetí mandát), člen

2017, delegace České republiky na jarním zasedání Rady OSN pro lidská práva, Ženeva, člen

2018, delegace České republiky na jarním zasedání Rady OSN pro lidská práva, Ženeva, člen

2018, účast na zasedání smluvních stran Úmluvy o právech dítěte, OSN, New York, expert

2021- doposud Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě-OBSE (OBSE), Varšava, expert mechanismu lidské dimenze