Fakulta práva

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.

Funkcia: Vedúci oddelenia, profesor

Pracovisko: Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.27
Konzultačné hodiny: štvrtok 08.20 - 09.20
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: dalibor.jilek@paneurouni.com


Jílek