Fakulta práva

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

Funkcia: Profesor

Pracovisko: Ústav súkromného práva

Miestnosť č. 2.41
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
E-mail: jan.hurdik@paneurouni.com