Fakulta práva

prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.

Funkcia: Vedúci ústavu

Pracovisko: Ústav súkromného práva

Miestnosť 2.43
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: pavol.kubicek@paneurouni.com


Kubíček