Fakulta práva

prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.

Funkcia: Vedúci oddelenia, profesor

Pracovisko: Oddelenie obchodného práva

Miestnosť 2.43
Konzultačné hodiny: Piatok 10:00 - 11:30
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: pavol.kubicek@paneurouni.com


Kubíček