Fakulta práva

prof. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Funkcia: Profesor

Pracovisko: Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť č. 2.41
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
Tel: +421 2 4820 8843

E-mail: romana.smyckova@paneurouni.com