Fakulta psychológie

Mgr. Denisa Newman, PhD.

Funkcia: Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť, doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy

Pracovisko: Dekanát

E-mail: denisa.newman@paneurouni.com