Fakulta psychológie

Mgr. Denisa Newman, PhD.

Funkcia: Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť, doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy

Pracovisko: Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 2.17
E-mail: denisa.newman@paneurouni.com