Fakulta psychológie

Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

Funkcia: Docentka

Pracovisko: Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 0.07-1
Tel: +421 2 4820 8866

E-mail: eva.nanistova@paneurouni.com