Fakulta psychológie

doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.

Pracovisko: Ústav všeobecnej psychológie


doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.