Fakulta psychológie

JUDr. Mgr. Jana Záhorčáková

Funkcia: Vedúca oddelenia

Pracovisko: Študijné oddelenie

Tel: +421 2 4820 8836

E-mail: jana.zahorcakova@paneurouni.com