Fakulta psychológie

Mgr. Denisa Newman, PhD.

Funkcia: Odborná asistentka

Pracovisko: Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8863

E-mail: denisa.newman@paneurouni.com