Fakulta psychológie

Mgr. Erik Radnóti, PhD.

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 0.07-1
Tel: +421 2 4820 8866

E-mail: erik.radnoti@paneurouni.com